Quản lý xây dựng Xem nhiều hơn

Quy hoạch - Kiến trúc Xem nhiều hơn

Cải cách hành chính Xem nhiều hơn

Giải quyết hồ sơ trực tuyến hỗ trợ đối tượng gặp khó khăn do dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh

Giải quyết hồ sơ trực tuyến hỗ trợ đối tượng gặp khó khăn do dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Ngày 15/6/2020, Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp ban hành Công văn số 412/UBND-KT về việc giải quyết hồ sơ trực tuyến hỗ trợ đối tượng gặp khó khăn do dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh. Ảnh minh hoạ Theo đó, Ủy ban nhân dân Tỉnh yêu cầu các sở, ...

Thanh tra Xem nhiều hơn

Hoạt động các đoàn thể Xem nhiều hơn