Quản lý xây dựng Xem nhiều hơn

Quy hoạch - Kiến trúc Xem nhiều hơn

Phát triển đô thị & HTKT Xem nhiều hơn

Cải cách hành chính Xem nhiều hơn

Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác thi đua, khen thưởng

Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác thi đua, khen thưởng Sáng ngày 31 tháng 5 năm 2019, Ban thi đua khen thưởng tỉnh Đồng Tháp tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác thi đua, khen thưởng; Báo cáo viên Hội nghị là ông Đỗ Thanh Hải, Phó Vụ trưởng Vụ III – Ban Thi đua khen thưởng ...

Thanh tra Xem nhiều hơn

Hoạt động các đoàn thể Xem nhiều hơn