Quản lý xây dựng Xem nhiều hơn

Quy hoạch - Kiến trúc Xem nhiều hơn

Phát triển đô thị & HTKT Xem nhiều hơn

Cải cách hành chính Xem nhiều hơn

Đà Nẵng công bố năng lực cạnh tranh cấp sở ngành

Đà Nẵng công bố năng lực cạnh tranh cấp sở ngành Ngày 9/10, thành phố Đà Nẵng công bố Sở Thông tin và Truyền thông đạt 68,54/100 điểm, đứng đầu khối sở - ngành về năng lực cạnh tranh (DDCI) năm 2018. Kế đến là Bảo hiểm Xã hội thành phố (67,91 điểm); Ban Quản lý khu công nghệ cao và các ...

Thanh tra Xem nhiều hơn

Hoạt động các đoàn thể Xem nhiều hơn